Tu znajdują się uaktualnienia poszczególnych programów systemu DROGA2006, które może pobrać każdy użytkownik w celu uaktualnienia legalnie posiadanej instalacji.
Dziękujemy użytkownikom systemu DROGA, którzy zauważyli błędy lub inne niedociągnięcia, co pozwoliło nam, dla dobra wszystkich użytkowników "wyczyścić" i ulepszyć programy. Szczególne podziękowania dla Pana Kubickiego, za zmobilizowanie nas do wprowadzenia nowych rozwiązań związanych z automatycznym, sparametryzowanym generowaniem krawędzi dla całych tras (przechyłki, poszerzenia, rampy), a dla Pana Pulińskiego za pomysły rozwiązań z wykorzystaniem jako krawędzie linii łamanych z NMT.

Plik Opis Data Rozmiar
WinDr2a 2.0070903

Projektowanie niwelety

03-09-2007

0.4Mb

WinDr3a 2.0070102
Przygotowywanie danych o terenie

02-01-2007

0.4Mb

WinDr4a 2.0080115

Projektowanie przekrojów typowych

15-01-2008

0.4Mb

WinDr5a 2.0090303

Obliczenia przebudowy

03-03-2009

0.4Mb

WinDr6a 2.0080609

Obliczenia robót ziemnych

09-06-2008

0.4Mb

WinDraa 2.0080115

Przygotowanie pikietaży projektu

15-01-2008

0.4Mb

WinDrba 2.0080417

Przygotowanie rysunku profilu na ploter

17-04-2008

0.4Mb

WinDrca 2.0081013

Przygotowanie rysunków przekrojów poprzecznych na ploter

13-10-2008

0.4Mb

WinDrpa 2.0060523

Przeglądanie rysunków przygotowanych na ploter

23-05-2006

0.4Mb

Pomoc 2.0070925

Plik pomocy dla programu DROGA

25-09-2007

0.03Mb

droga2006_opis 2.0060108

Plik z opisem sposobu instalacji i pracy programami systemu. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania użytkowników dotyczące pracy programami systemu DROGA

08-01-2006

0.76Mb

NMT_WĘZEŁ_KRAWĘDŹ 6.1080630

NMT, TRASA, ŁĄCZNICA i KRAWĘDŹ (od wersji 5.0) z nowymi elementami aktywnymi tylko dla posiadaczy wersji 2007 i NMP

30-06-2008

0.9Mb

Tachimetr 2.0080623

Tachimetr - wczytywanie danych terenowych (tylko aktualizacja wersji windowsowej od 1.005)

23-06-2008

0.6Mb

Podręczniki NMT, TRASA, ŁĄCZNICA, KRAWĘDŹ i Tachimet

Podręczniki programów NMT (wersja 5.1), NMP, TRASA, ŁĄCZNICA, KRAWĘDŹ i Tachimetr (wersja 1.0)

24-07-2007

0.7Mb

Program SPC_Edytor 5.0080108

SPC_edytor - aktualizacja tylko dla użytkowników wersji 2006 systemu DROGA

08-01-2008

0.5Mb

Program Projekty_DROGA 5.0060519

Program Projekty_DROGA - do zakładania i obsługi projektów systemu DROGA

19-12-2006

0.2Mb

Zmiany data zmiany i opis
Poprawki i uzupełnienia w programach

03-03-2009 - W segmencie przebudowy (dr5) wprowadzono poprawkę wydruku materiałów warstwy wyrównawczej, w przypadku usuwania istniejącej nawierzchni, w przekrojach pozostawała powierzchnia z ostatniego przekroju bo tablica nie była zerowana.> 13-10-2008 - W segmencie rysowania poprzeczek (dr6) poprawiono opis rzędnej terenu.
30-06-2008 - W programie NMT_TRASA poprawiono generowanie krawędzi z linii, gdy krawędź ma mieć rzędne wyliczane z linii.
25-06-2008 - W programach NMT_TRASA i Tachimetr ulepszono wczytywanie danych z dxf z tekstów. 09-06-2008 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono pojawiający w specyficznych wypadkach problem z wyliczeniem przecięć linii.
26-05-2008 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono kodowanie krawędzi w pliku wynikowym (krawędź pokrywająca się z ostatnim po pawej punkcie korony).
17-04-2008 - W segmencie rysowania profili na ploter (drb) poprawiono rysowanie przy zmianach danych arkusza rysowania.
31-03-2008 - W segmencie przebudowy (dr5) poprawiono obliczenia związane z pionowymi segmentami.
26-03-2008 - W programie NMT_TRASA w danych węzła usunięto lukę, przy ręcznym uzupełnianiu danych węzła i ich wczytywaniu.
25-03-2008 - W segmencie przebudowy (dr5) poprawiono obliczenia związane z usuwaniem istniejącej nawierzchni.
21-03-2008 -Uwaga, pomyłkowa wersja zamiast z poprawką, ktora jest w wersji z 25.03.
20-03-2008 - W programie NMT_TRASA w module krawędź usunięto lukę, gdy zakres pikietaży niwelety jest mniejszy niż krawędzi .
04-03-2008 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono dla szczególnych przypadków złe liczenie humusowania na koronie.
25-02-2008 - W programie NMT_TRASA zwiększono odporność na nieprawidłowe dane wczytywane z DXFa jako obiekty NMT.
21-02-2008 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono w łączeniu pliku robót i przebudowy przypadki nieprawidłowego usuwania istniejącej nawierzchni.
30-01-2008 - W segmencie przebudowy (dr5) poprawiono obliczenia związane z minimalną nakładką .
15-01-2008 - W programie NMT_TRASA dodano możliwość generowania warstwic z różnym cięciem podstawowym i dla nawierzchni. W segmentach przekrojów typowych (dr4) i przygotowanie pikietaży projektu (dra) poprawiono obsługę pikietaży projektu.
09-01-2008 - W programie Tachimetr zwiększono zakres danych trasy.
08-01-2008 - W programie SPC_Edytor wprowadzono zabezpieczenie przed zawieszaniem się programu w przypadku czytanie uszkodzonego/ niekompletnego pliku spc.
17-12-2007 - W segmencie pikietaży projektu (dra) poprawiono liczbę możliwych do wczytania elementów trasy.
29-10-2007 - W programie NMT_TRASA usunięto problemy z rysowaniem korpusu dróg i generowania NMP, gdy występowało dużo krawędzi.
22-10-2007 - W segmencie rysowania profili na ploter (drb) poprawiono rysowanie przy ponad 12 zmianach poziomu porównawczego.
25-09-2007 - Uzupełniono plik pomocy o opisy nowych funkcji zrywania nawierzchni w przebudowie.
03-09-2007 - W segmencie projektowania niwelety (dr2) usunięto problemy "floating point error" na niektórych komputerach czasem związane między innymi z myszami bezprzewodowymi.
06-08-2007 - W programie NMT_TRASA poprawiono generowanie NMP dla skomplikowanych przypadków. Usunięto pojawiający się czasami błąd przy generowaniu warstwic.
24-07-2007 - W programie NMT_TRASA skorygowano generowanie trójkątów, gdy są linie, ale nie dotyczą one NMT. Rozbudowano funkcję generatora rond o możliwość wyznaczenia kierunku początkowego trasy ronda.
19-07-2007 - W segmencie robót ziemnych (dr6) i przekrojów typowych (dr4) poprawiono zapisywanie informacji o użytych krawędziach.
07-07-2007 - W programie NMT_TRASA skorygowano rysowanie krawędzi, gdy są w nich przerwy.
06-07-2007 - W programie NMT_TRASA przywrócono poprawki z 25-06 i 02-06, króre zniknęły w wersji z 05-07.
05-07-2007 - W programie NMT_TRASA dodano w generowaniu krawędzi z linii łamanych dodano możliwość ustalania rzędnych także z niwelety i z zadanym przesunięciem.
25-06-2007 - W programie NMT_TRASA poprawiono generowanie rzędnych krawędzi z linii łamanych.
02-06-2007 - W programie NMT_TRASA przywrócono (usunięte przez pomyłkę) rysowanie krawędzi występujących w podczepionych do tras plikach robót ziemnych.
23-05-2007 - W programie NMT_TRASA prawdopodobnie usunięto przyczynę problemów z plikiem terenu przy jednoczesnym generowaniu krawędzi i zmienianiu istniejącego terenu w Drodze.
25-04-2007 - W programie Tachimetr dodano możliwość podczytywania plików DXF oraz w funkcjach mierzenia odległości między punktami i rzutowania wskazanego punktu na trasę dodano możliwość przyciągania do najbliższego punktu.
10-04-2007 - W segmencie projektowania przekrojów typowych (dr4) poprawiono rysowanie połówki przy zastosowaniu segmentu typu P.
03-04-2007 - W programie NMT_TRASA dodano nowe funkcje NMP.
13-03-2007 - W programie NMT_TRASA poprawiono rysowanie korony, w przypadku pokrywania się jej z krawedzią.
05-03-2007 - W programie NMT_TRASA poprawiono generowanie krawędzi bez pobierania przechyłek i poszerzeń z pliku
04-03-2007 - W programie NMT_TRASA poprawki i uzupełnienia do NMP
22-02-2007 - W programie NMT_TRASA poprawki do NMP
21-02-2007 - W programie NMT_TRASA dodane nowe elementy do NMP
20-02-2007 - W programie NMT_TRASA z pierwszymi elementami NMP (Numerycznego Modelu Projektu)
17-02-2007 - W programie rysowania przekrojów poprzecznych na ploter (drc) w pełni uruchomiono funkcję rysowania i opisywanią rzędnymi krawędzi występujących w projektowanych przekrojach drogi
14-02-2007 - W programie NMT_TRASA dodano możliwość generowania przechyłek dla krawędzi jezdni, leżących obok osi trasy, a nie tylko ją zawierających. W programie rysowania profili (drb) poprawiono rysowanie krawędzi i dodano opisywania ich rzędnych
11-02-2007 - W programie NMT_TRASA poprawiono poprawkę generowanie elementów krawędzi przy promieniach, dla których przechyłki powinny być takie jak na prostej.
09-02-2007 - W programie NMT_TRASA poprawiono generowanie elementów krawędzi przy promieniach, dla których przechyłki powinny być takie jak na prostej.
08-02-2007 - Program NMT_TRASA z nowymi funkcjami wersji 6 (2007). Rysowanie pikietaży końców elementów krawędzi i wygenerowanych krawędzi. Możliwość zapisu pikietaży końców poszczególnych elementów krawędzi do pliku tablicy pikietaży do generowania poprzeczek terenu z NMT.
06-02-2007 - Program NMT_TRASA z nowymi funkcjami wersji 6 (2007). Generowanie krawędzi na podstawie elementów trasy, z poszerzeniami i nachyleniami zależnymi od promieni i typu łuku. Rysowanie pikietaży wygenerowanych punktów krawędzi.
04-02-2007 - W programie NMT_TRASA poprawiono wczytywanie danych krawędzi, przy braku niwelety dla krawędzi.
29-01-2007 - W programie NMT_TRASA przy poprzedniej poprawce wkradł się wcześniejszy błąd we wczytywaniu danych robót ziemnych z krawędziami. W generowaniu rampy w krawędzi dodano opis segmentów przejściowych.
25-01-2007 - W programie NMT_TRASA w generowaniu krawędzi poprawiono wyliczanie rzędnej na podstawie niwelety oraz ulepszono wyszukiwanie graficzne przez punkty boczne.
15-01-2007 - W programie NMT_TRASA zmodyfikowano w danych krawędzi generowanie nachylenie i poszerzenie tak aby dla załamań nie generowały się segmenty.
04-01-2007 - W segmencie rysowania profili (drb) poprawiono rysowanie na profilu użytych w robotach ziemnych krawędzi.
03-01-2007 - W segmencie rysowania profili (drb) usunięto drobny nie pozwalający generować rysunku dla niektórych danych.
02-01-2007 - W segmencie rysowania profili (drb) dodano możliwość rysowania na profilu użytych w robotach ziemnych krawędzi. W segmencie wprowadzania danych o terenie (dr3) poprawiono wyświetlanie profili terenu przy wywoływaniu z NMT.
19-12-2006 - W programie NMT_TRASA i Projekty_DROGA dodano sprawdzanie projektów (czy istnieje folder powiązany z projektem).
28-11-2006 - W programie NMT_TRASA dodano sprawdzanie danych wczytywanych z tablicy zależności promień – nachylenie i poszerzenie.
27-11-2006 - W programie NMT_TRASA w danych krawędzi dodano możliwość podczytania tablicy zależności promień – nachylenie i poszerzenie i na jej podstawie generować przechyłki i poszerzenia dla krawędzi.
17-11-2006 - W programie NMT_TRASA w danych krawędzi dodano zapis do punktów początków i końców krawędzi. W opisie danych krawędzi na rysunku dodano opis spadków.
15-11-2006 - W programie NMT_TRASA w danych krawędzi dodano zamianę segmentu opisującego klotoidę, na dwa opisujące na rampę.
14-11-2006 - W programie NMT_TRASA w danych krawędzi poprawiono generowanie dodatkowych segmentów dla ramp.
28-08-2006 - W programie NMT_TRASA w zapisie danych łącznicy usunięto błąd zapisu kierunku wyłączenia i poprawiono zmianę nazwy trasy/łącznicy tak aby była też uwzględniana w węźle.
25-07-2006 - W programie NMT_TRASA zmieniono obsługę formularza rysunku (zachowuje ustawienia, a przy wyborze funkcji graficznych wymusza wyświetlenie pewnych elementów). Uzupełniono kontrolę danych w trasie. Narzędzie "Pokaż pikietaż rzutu punktu" rozbudowano o możliwość wybrania dowolnej trasy.
20-07-2006 - W programie NMT_TRASA poprawiono generowanie krawędzi opartych na niwelecie (z ewentualnym przesunięciem w pionie) i dodano rysowywanie wygenerowanych krawędzi bez podanego odsunięcia. Opisy dla nich rysują się przy osi trasy, a po symbolu krawędzi pojawia się znak *.
18-07-2006 - W programie NMT_TRASA poprawiono rysowywanie (punktów z opisami) wygenerowanych krawędzi i dodano parametry sterowania ich rysowaniem.
17-07-2006 - W programie NMT_TRASA dodano rysowywanie (punktów z opisami) wygenerowanych krawędzi.
13-07-2006 - W programie NMT_TRASA dodano nowy algorytm wyszukiwania krawędzi, poprawiający rezultaty dla krawędzi dowiązanych do innych tras niż główna.
10-07-2006 - W segmencie przebudowy (dr5) przywrócono stan gdzie nie było usuwania istniejącej nawierzchni gdy góra nowej nawierzchni jest poniżej góry istniejącej nawierzchni.
08-07-2006 W programie NMT_TRASA poprawiono dokładność wyliczania pikietaża rzutu wybranego punktu.
03-07-2006 W programie NMT_TRASA rozbudowano funkcje sprawdzania odległości między punktami i punktu od trasy. Teraz można spaść na wybrany punkt i zmierzyć odległość dokładnie.
29-06-2006 W programie NMT_TRASA wprowadzono zabezpieczenia przed tworzeniem plików bez danych i przy zapisie do pliku o nazwie już istniejącego pliku, istniejący plik jest przemianowywany z rozszerzeniem uzupełnionym o znaczek ~.
17-06-2006 W programie NMT_TRASA rozbudowano kontrolę wprowadzania danych opisujących łącznicę.
23-05-2006-W programie podglądu rysunków na ploter (drp) poprawiono obsługę pisaków, a w programie do rysowanie przekrojów poprzecznych na ploter (drc), oprócz poprawy obsługi pisaków, dodano możliwość rysowania rzędnych krawędzi i granic pasa drogowego (opisanych krawedziami) na poprzeczkach!
19-05-2006-W programie do obsługi projektów poprawiono błąd występujący przy zmianie opisu projektu.
26-04-2006 - W segmentach korzystających z danych trasy zwiększono limit elementów trasy do dopuszczalnego w programie NMT_TRASA.
25-04-2006 W programie NMT_TRASA zwiększono kontrolę wprowadzania danych opisujących trasę.
21-04-2006 Dla użytkowników wersji 2006 systemu DROGA dodano nową, uzupełnioną wersję programu SPC_Edytor.
20-04-2006 W programie NMT_TRASA dodano możliwość wrysowania na planie linii opisanych w przekrojach typowych jako krawędzie, a oprócz tego rysowania kreskowania skarp pomiędzy wybranymi przez użytkownika krawędziami. Poprawiono obsługę projektu (węzła)
18-04-2006 W segmencie do obliczaniach robót ziemnych (dr6) dodano możliwość wrysowywania na poprzeczkach punktów oznaczonych symbolami krawędzi.
10-04-2006 W segmencie NMT_TRASA usunięto luki powodujęce błędne działanie przy próbie rysowania elementów korony przed pikietażem początkowym trasy, generowania trójkątów przy nieprawidłowych parametrach.
07-04-2006 W segmencie NMT_TRASA zwiększono odporność na nieprawidłowo opisane krawędzie (brak lub nadmiar danych).
03-04-2006 - W segmencie rysowania profili (drb) poprawiono rysowanie bardzo krótkich łuków pionowych.
22-03-2006 - W segmencie niwelety (dr2) poprawiono obliczanie rzędnej w zadanym małym skoku.
17-03-2006 W segmencie NMT_TRASA we wprowadzaniu danych łącznicy poprawiono i uzupełniono kontrolę danych.
15-03-2006 W segmencie NMT_TRASA poprawiono zapis do pliku SPC rysunku krawędzi, w parametrach rysowania tras dodano skalę na ploter, poprawiono zapis do pliku konfiguracyjnego parametrów rysowania tras i skali (Uwaga, jeśli wcześniejszą wersją programu zapisywano parametry tras, proszę sprawdzić czy w pliku NMT.KNF nie powstało więcej niż jedna linia rozpoczynająca się od TRAPAR, a jeśli tak to otworzyć plik np. notatnikiem i usunąć zwielokrotnione linie).
13-03-2006 W segmencie NMT_TRASA poprawiono wyświetlanie formularzy, gdy w Windows wybrano powiększone czcionki.
12-03-2006 W segmencie NMT_TRASA w danych projektu węzła dodano możliwość wyboru pisaków przez rozwijalne menu z numerem i przyporządkowanym do niego kolorem.
08-03-2006 W segmencie NMT_TRASA dodano w grafice funkcję zapytania o wskazaną trasę, zmodyfikowano generowanie trasy przez wskazanie wierzchołków, poprawiono wyświetlanie w opisach promieni łuków i poprawiono ustawienie parametrów rysowania trasy (uszkodzone w poprzedniej poprawce).
07-03-2006 W segmencie NMT_TRASA poprawiono sprawdzanie poprawności danych dla węzła i łącznic, wczytywanie łącznic oraz zmienianie parametrów rysowania tras.
06-03-2006 W segmencie NMT_TRASA poprawiono generowanie krawędzi dla krętych tras.
24-02-2006 W segmencie NMT_TRASA usunięto błąd w kasowaniu segmentów krawędzi (przy ponad 100 segmentach). W segmencie przebudowy (dr5) poprawiono wyświetlanie spadków na rysunkach.
23-02-2006 W segmencie NMT_TRASA dodano odsunięcie opisów od linii wskazujących punkty główne tras na rysunku, zwiększono liczbę danych krawędzi dla jednej trasy do 2000 segmentów, uzupełniono kontrolę danych i opisy pól.
20-02-2006 W segmencie NMT_TRASA usunięto zapis do spc podłączonych danych dxfa i wprowadzono automatyczne przeliczanie trasy przed wykonaniem dowolnej funkcji z grupy wyniki.
13-02-2006 - W segmencie NMT_TRASA poprawiono wprowadzanie danych krawędzi, dodano nowe ustawienia.
09-02-2006 - W segmencie NMT_TRASA dodano ustawianie parametrów rysowanie tras i poprawiono podczytywanie wyników robót ziemnych z nowej wersji z krawdziami.
07-02-2006 - W segmencie NMT_TRASA rozszerzono kontrolę wprowadzania danych, dodano nowe funkcje.
04-02-2006 - W segmencie NMT_TRASA poprawiono kontrolę wprowadzania danych, dodano nowe narzędzia edycyjne, usprawniono przejścia między ekranami
02-02-2006 - W segmencie NMT_TRASA dodano opis programu ŁĄCZNICA.
02-02-2006 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono łączenie robót ziemnych i przebudowy przy stosowaniu frezowania specjalnego.
31-01-2006 - W segmencie NMT, TRASA i KRAWĘDŹ (NMT_TRASA) dodany segment ŁĄCZNICA (opis w przygotowaniu).
31-01-2006 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono graficzną korektę przeciwskarp, dopuszczając obcięcie pionowe na końcu przeciwskarpy w wykopie (punkt wskazany nad terenem).
26-01-2006 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono graficzną korektę przeciwskarp, obcięcie pionowe.