Tu znajdują się uaktualnienia poszczególnych segmentów Windowsowej wersji programów systemu DROGA, które może pobrać każdy użytkownik w celu uaktualnienia legalnie posiadanej instalacji.
Dziękujemy użytkownikom systemu DROGA, którzy zauważyli błędy lub inne niedociągnięcia, co pozwoliło nam, dla dobra wszystkich użytkowników "wyczyścić" i ulepszyć programy.

Plik Opis Data Rozmiar
WinDr2 v1.0080211

Projektowanie niwelety

11-02-2008

0.4Mb

WinDr3 v1.0060106
Przygotowywanie danych o terenie

06-01-2006

0.4Mb

WinDr4 v1.0070614

Projektowanie przekrojów typowych

14-06-2007

0.4Mb

WinDr5 v1.0060710

Obliczenia przebudowy

10-07-2006

0.4Mb

WinDr6 v1.0070614

Obliczenia robót ziemnych

14-06-2007

0.4Mb

WinDra v1.0060106

Przygotowanie pikietaży projektu

06-01-2006

0.4Mb

WinDrb v1.0060106

Przygotowanie rysunku profilu na ploter

06-01-2006

0.4Mb

WinDrc v1.0060523

Przygotowanie rysunków przekrojów poprzecznych na ploter

23-05-2006

0.4Mb

WinDrp v1.0060523

Przeglądanie rysunków przygotowanych na ploter

23-05-2006

0.4Mb

Pomoc v1.10/2003

Plik pomocy dla programu DROGA

22-10-2003

0.03Mb

droga2005_opis v05/2005

Plik z opisem sposobu instalacji i pracy programami systemu. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania użytkowników dotyczące pracy programami systemu DROGA

11-06-2005

0.76Mb

NMT v4.1050829

Numeryczny Model Terenu (tylko aktualizacja nowej wersji od 4.0)

29-08-2005

0.9Mb

Tachimetr v1.0050901

Tachimetr - wczytywanie danych terenowych (tylko aktualizacja nowej wersji windowsowej od 1.005)

01-09-2005

0.6Mb

Podręczniki NMT i Tachimet

Podręczniki programów NMT (wersja 4.1) i Tachimetr (wersja 1.0)

01-07-2005

0.7Mb

Zmiany data zmiany i opis
Poprawki i uzupełnienia w programach

11-02-2008 - W segmencie projektowania niwelety (dr2) usunięto problemy "floating point error" na niektórych komputerach.
14-06-2007 - W segmencie robót ziemnych (dr6) usunięto czasami pojawiający się błąd Range check... , a w segmencie przekrojów typowych poprawiono zapis skarp łamanych wieloelementowych.
10-07-2006 - W segmencie przebudowy (dr5) przywrócono stan gdzie nie było usuwania istniejącej nawierzchni gdy góra nowej nawierzchni jest poniżej góry istniejącej nawierzchni.
23-05-2006-W programie podglądu rysunków na ploter (drp) i do rysowanie przekrojów poprzecznych na ploter (drc) poprawiono obsługę pisaków.
22-03-2006 - W segmencie niwelety (dr2) poprawiono obliczanie rzędnej w zadanym małym skoku.
24-02-2006 - W segmencie przebudowy (dr5) poprawiono wyświetlanie spadków na rysunkach.
02-02-2006 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono łączenie robót ziemnych i przebudowy przy stosowaniu frezowania specjalnego.
31-01-2006 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono graficzną korektę przeciwskarp, dopuszczając obcięcie pionowe na końcu przeciwskarpy w wykopie (punkt wskazany nad terenem).
27-01-2006 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono poprawkę graficznej korekty.
26-01-2006 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono graficzną korektę przeciwskarp, obcięcie pionowe.
06-01-2006 - We wszystkich segmentach poprawiono obsługę pól z opisami
09-12-2005 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono pojawiający się problem w szczególnych przypadkach korekty graficznej przekrojów
28-11-2005 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono przeliczanie z przerwami
i w segmencie przekrojów typowych (dr4) poprawiono wyświetlanie połowek z maksymalną liczbą segmentów
31-10-2005 - W segmencie przebudowy (dr5) wprowadzono następujące zmiany:
- nie jest usuwana nawierzchnia istniejąca gdy nie ma zachowanej grubości minimalnej nakładki,
- do komunikatów dodano informację o grubościach,
- w komunikatach pikietaż drukuje się raz dla przekroju przy wiecej niż jednym komunikacie,
- gdy spód nowej jest ponad istniejącą nawierzchnią program rysuje na ekranie linie spodu nowej nawierzchni,
- usuwanie istniejącej nawierzchni pozostało kiedy: spód nowej ponad nawierzchnią istniejącą lub powierzchnia istniejąca ponad powierzchnią nowej.
W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono łączenie przekrojów robót ziemnych i przebudowy w przypadku gdy opisane jest podłoże tylko z jednej strony.
20-10-2005 - W segmencie przekrojów typowych (dr4) poprawiono kontrolę powtórnego użycia tej samej nazwy połówki i przypadkowego zachowania połówek z wcześniej wczytanych przekrojów
18-10-2005 - W segmencie przebudowy (dr5) przywrócono poprawkę z 15-04-2005, a dotyczącą zestawienia objętości materiałów warstwy wyrównawczej, a która znikła w wersji z 14-09-2005
14-09-2005 - W segmencie przebudowy (dr5) poprawiono obsługę segmentów powiązanych z krawędziami
12-09-2005 - W segmencie przekrojów typowych (dr4) poprawiono obsługę opisów segmentów w powiązaniu z krawędziami
01-09-2005 - W programie TACHIMETR (1.0) poprawiono błędny komunikat przy generowaniu dodatkowych punktów, poprawiono kontrolę danych (usuwanie niepotrzebnych spacji z symbolu punktu i bezsensowne kody punktu)
29-08-2005 - Programy TACHIMETR (1.0) i NMT (4.1) uzupełniono o narzędzie graficznego dodawania punktów, a w edycji punktu pobierania współrzędnych wskazanego miejsca.
22-07-2005 - W programie TACHIMETR (1.0) w generowaniu poprzeczek dodano, dostępne we wcześniejszej wersji programu, generowanie tzw. jednopunktowych poprzeczek, a także poprawiono nadawanie pikietaża wg rzutu wybranego symbolem punktu
15-07-2005 - W programie NMT (4.1) poprawiono obsługę wybierania i wyświetlania profilu i poprzeczek dla dowolnie wskazanego odcinka, a w tablicy dodatkowych pikietaży dodano możliwość sprawdzenia poprawności danych
14-07-2005 - W programie TACHIMETR (1.0) w generowaniu punktów poprawiono oznaczanie wybranych punktów, możliwości edycyjne (wybór innego punktu), a także poprawiono śledzenie pikietaża dla tras zawaracających np. rond
14-07-2005 - W programie NMT (4.1) do tablicy dodatkowych pikietaży dodano możliwość importu pikietaży ze zmian przekrojów typowych (co daje gwarancję, że przekroje będą tam gdzie są zmiany), a także poprawiono śledzenie pikietaża dla tras zawaracających np. rond
13-07-2005 - W segmentach niwelety (dr2), danych terenu (dr3) i przekrojów typowych (dr4) poprawiono obsługę menu podręcznego w tabelkach
12-07-2005 - W segmencie przekrojów typowych (dr4) poprawiono błędny komunikat dla przypadku gdy była przerwa i ponad 99 zmian przekrojów typowych
06-07-2005 - W programie TACHIMETR (1.0) dopuszczono wczytywanie punktów o tych samych X i Y i różnym Z
01-07-2005 - W programie NMT (4.1) dodano możliwość oglądania w dodatkowym oknie profilu i przekrojów prostopadłych do narysowanego odcinka
28-06-2005 - W programie Tachimetr (1.0) dodano generowanie punkty (z dwóch innych) nie tylko w zadanej proporcji i odległości, ale też w zadanym pikietażu. Ulepszono algorytm generowania pikietaży (do tworzenia poprzeczek), generowanie poprzeczek działa teraz też dla tras zawaracających np. opisanych trasą rond
28-06-2005 W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono wydruk objętości zdjęcia humusu.
20-06-2005 - W segmencie przekrojów typowych (dr4) dodano sygnalizację zapełnienia tablic połówek przekrojów typowych, a w segmencie niwelety (dr2) wprowadzono zabezpieczenie przed próbą rysowania bardzo krótkich łuków pionowych
17-06-2005 - W całym systemie zwiększono zakresy danych (np. wierzchołków niwelety 2000, połowek przekrojów typowych 400, pełnych 200 i zmian 200)
16-05-2005 - W segmencie niwelety (dr2) usunięto niepotrzebny komunikat przy R=0.0, w dr3 poprawiono usuwanie przekrojów, w dra zabezpieczono przed próbą zapisu pliku bez nazwy( program brał ostatnio użytą)
04-05-2005 - W segmencie niwelety dr2 w rysowaniu niwelety poprawiono rysowanie przesuniętego terenu
15-04-2005 - W segmencie przebudowy dr5 w zestawieniach objętości materiałow warstwy wyrównawczej poprawiono wyświetlanie objętości
12,14-04-2005 - W segmentach dr5, dr6 i drc skorygowano wyświetlanie wyników w tabelach i na rysunkach przebudowy
06-04-2005 - W segmencie robót ziemnych dr6 w zestawieniach dotyczących humusowania poprawiono uwzględnianie przerwy w robotach i wyliczania powierzchni/ objętości
30-03-2005 - W segmencie przekrojów typowych dr4 i dodatkowo dr5 i dr6 usunięto w kodzie blokadę liczby przekrojów normalnych do 99
23-01-2005 - W segmencie robót ziemnych dr6 poprawiono wyświetlanie rzędnej niwelety w danych ogólnych
12-01-2005 - W segmencie przebudowy dr5 poprawiono uwzględnianie modelowania krawędzi danymi z programu KRAWĘDŹ
13-12-2004 - W segmencie przebudowy dr5 i robót ziemnych dr6 uwzględniono zmiany grubości nawierzchni przy jednoczesnej występującej krawędzi jezdni w istniejącym terenie
09-12-2004 - W segmentach dr2, dr3, dra, drb zwiększono dopuszczalną liczbę elementów trasy do 300
21-11-2004 - W segmencie przekrojów typowych (dr4) poprawiono wprowadzanie poprawek do połówek wczytanych z DOSowej wersji programu, a poza tym wprowadzono zapamiętywanie nazwy edytowanego pliku do zapisu w dr2, dr3 i dr4
18-11-2004 - W segmencie przekrojów typowych (dr4) poprawiono wybór połówek przekrojów typowych (wprowadzonych, a nie zapisanych jeszcze do pliku)
23-10-2004 - W segmencie przebudowy (dr5) poprawiono przeglądanie wyników frezowania specjalnego (po odczycie z pliku)
23-10-2004 - W segmencie przekrojów typowych (dr4) poprawiono wczytywanie nazw materiałów wyrównania
03-09-2004 - W segmencie robót ziemnych (dr6) poprawiono sprawdzanie przecięcia segmentów humusu.
06-07-2004 - W segmencie niwelety (dr2) poprawiono drukowanie wyników.
08-05-2004 - W segmentach niwelety (dr2) i obliczania robót ziemnych (dr6) poprawiono zakres wierzchołków niwelety rowów.
30-04-2004 - W segmencie rysowania profili (drb) poprawiono obsługę zmian poziomów porównawczych.
20-04-2004 - W segmencie niwelety (dr2) poprawiono obsługę przerw w niwelecie rowu (litera P).
16-04-2004 - W zapisie niwelety (dr2) usunięto nieprawidłowe zaokrąglenie wartości spadków, poprawiono wczytywanie niwelet rowów (przerwy).
Uwaga, aby niweleta zapisana poprzednią wersją działała prawidłowo, należy ją wczytać do programu, następnie przeedytować (wstawiając nawet tylko spację w dowolnym polu) i jeszcze raz zapisać. Przepraszamy za kłopoty!!!
06-04-2004 - W segmencie przekrojów typowych (dr4), w danych do frezowania poprawiono kontrolę wprowadzania danych. W rysowaniu profilu, poprawiono opisy kątów (stopnie, grady).
02-04-2004 - We wszystkich segmentach zmienione kontrolę separatora dziesiętnego. W segmencie przebudowy (dr6) poprawiono limit wierzchołków niwelety do dopuszczalnego w systemie.
29-03-2004 - W segmencie danych terenu (dr3) kolejne poprawki edycji poprzeczek. W segmencie rysowania profilu (drb) dopuszczono rysowanie profili dla terenów z dwoma poprzeczkami terenu w jednym pikietażu.
12-02-2004 - W segmencie przebudowy (dr6) poprawiono generowanie, łaczenia wyników przebudowy i robót ziemnych, przy zmiennej grubości projektowanej nawierzchni
10-02-2004 - W innych segmentach uporządkowano przemieszczanie kursora.
12-01-2004 - W segmencie danych terenu (dr3) poprawiono edycję poprzeczek
W segmencie przekrojów typowych (dr4) dodano wyświetlanie spodu humusu i nawierzchni w rysunkach przekrojów typowych.